Velkommen

Åpningstider

Gjeldende Nasjonale regler og anbefalinger

Folkehallene forholder seg til de til enhver tid gjeldende nasjonale regler og anbefalinger. Du kan lese mer her.

Overordnede smitteverntiltak i Folkehallene

LANG ÅPNINGSTID

  • Anleggene tilstreber lengst mulig åpningstid, for å fordele besøkende på større tidsrom.

 

BEGRENSNINGER I ANTALL

  • I hver hall er det begrensning på totalt antall samtidige gjester.  Arealer i hvert anlegg er i tillegg inndelt i soner med opplysninger om makskapasitet.

 

HÅNDHYGIENE

  • Alle gjester blir oppfordret til å desinfisere hender ved ankomst. Hånddesinfeksjon på flere lokasjoner rundt om i anleggene.

 

INFORMASJON

  • Skilt og skjermer med oppfordring om å holde avstand i hele lokalet.

 

KONTANTFRIE ANLEGG

  • For å redusere smittefare oppfordres gjester til å betale med kort, eller Vipps der hvor dette tilbys.

 

RÅDGIVNING

  • Driftspersonell oppholder seg i anlegget og kommer med råd og beskjeder ift avstand og smittevern.

 

ORGANISERING AV KØ

  • Der hvor det er relevant er det lagt til rette for køer med god plass og minst 1 meter avstand mellom gjestene.

 

BESKYTTELSE

  • Beskyttelsesglass mellom ansatt og gjest i resepsjon og kiosk.

 

LYDNIVÅ

  • Der hvor det er relevant holdes lydnivået på musikk på et nivå som gjør at samtaler kan gjennomføres samtidig som kravet om 1 meters avstand holdes.

 

 

Oppdatert 2/2-22