Husregler

Åpningstider

Husk billett!

Oppholder du deg inne i hallen må du kunne fremvise gyldig dagspass, månedskort, Folkekort eller treningsbevis. Foreldre som følger barn til organisert trening trenger ikke å vise til dette. Billettkontroll utføres jevnlig.

Trygt og trivelig

  • Vi anbefaler hjelm til alle på isen. Barn under 10 år er påbudt til å bruke hjelm.
  • Hansker anbefales for å unngå kuttskader.
  • Vis hensyn til utøvere med mindre erfaring.
  • Kølle/puck er kun tillatt på tidene «Kølle & puck».
  • Brattkort er påbudt i klatreveggen.

Alle nesten-ulykker, mindre ulykker og større ulykker skal rapporteres til resepsjon, og det skal fylles ut skaderapport

Hittegods

Vi tar vare på gjenglemt tøy og gjenstander i resepsjonen i 1 måned. Dersom det er mulig å spore opp eier av gjenglemte gjenstander, blir vedkommende kontaktet. Vi oppfordrer alle til å merke tøy og eiendeler med telefonnummer.

Kontaktinformasjon hittegods:

Vår Energi Arena Sørmarka
Utlevering: Sørmarkveien 20, 4019 Stavanger
Tlf. 902 57 300. E-post: sormarka@folkehallene.no

Garderober og toalett

Toaletter finner du under tribunen. Garderobene stenges 15. minutter før hallen stenger.

Oppbevaringsskap med myntretur finnes under tribunen (kr. 10,-). Skapene tømmes hver kveld.

Ta vare på isen vår!

Bruk riktig fottøy:
400m banen – Kun lengdeløpsskøyter
Isbingen – Alle typer skøyter
Pingvinbanen – Alle typer skøyter og sko
Curlingbanen – Kun curlingsko

Mat og drikke:
Ikke tillatt på isflatene, benytt merket spisesone.

Preparering = pausetid

Alle må av isen! Hold vantet lukket til ismaskinen har forlatt banen og kjøreporten er stengt.