Høsten 2023

Åpningstider

Status for islegging

Her er det vi vet nå:

 

Vi har gjort gode fremskritt ift leveringsdato for nye deler, og vi jobber nå med å forberede anlegget slik at installasjon av varmeveksler skal gå så smidig som mulig, når delene ankommer.

 

Vi må understreke at det alltid er usikkerhet knyttet til faktisk leveringsdato og omfanget av jobben med å tilpasse/installere nye deler, samt nye utfordringer som kan oppstå.  Vi tør derfor ikke love en eksakt dato nå, men status fra leverandør er nå at nødvendige deler blir levert i månedsskiftet september/oktober. Det vil i så fall bety at vi (med alle forbehold) kan ha is i anlegget rundt midten av oktober.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi kan være mer presise om oppstartsdato for is-sesong.